Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2658 : เทอมนี้ มีวิชา การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 เปิดหรือเปล่าครับ
49123252033
เมื่อ : 1/4/2554 14:53:43
IP : 180.180.8.128
มีผู้เข้าชม 661 ครั้งแล้ว

ต้องการลงทะเบียนเรียน ไม่ทราบว่าจะลงเรียนได้เทอมไหนครับ
ลองค้นหาวิชาที่เปิดสอนก็ไม่เจอ ขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 1/4/2554 16:33:00
IP : 10.114.40.150

การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 ไม่มีเปิดในภาคเรียนที่ 3/2554

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 1/4/2554 16:45:00
IP : 10.114.40.150

การศึกษาเอกเทศด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 จะมีเปิดในภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 1/2554 และ ภาคเรียนที่2 เปิดในภาค กศ.บป. ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้