Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2696 : อยากทราบว่า รหัสวิชา 4311302 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เปิดให้ลงเรียนได้เทอมไหนครับ
50113252060
เมื่อ : 21/4/2554 19:25:18
IP : 223.204.236.216
มีผู้เข้าชม 534 ครั้งแล้ว

คือผมเคยถอนวิชานี้ตอนเทอม 1/2551 แต่เห็นว่า เทอม2/2553วิชานี้เปิดสอน เลยไม่ทราบว่าตอนนี้วิชานี้จะเปิดให้ลงได้เทอมไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 28/4/2554 9:14:00
IP : 10.114.40.150

นักศึกษาติดต่อที่กลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้