Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2738 : โอนหน่วยกิต
51112502012
เมื่อ : 14/5/2554 12:09:44
IP : 10.114.1.44
มีผู้เข้าชม 654 ครั้งแล้ว

เคยรักษาสภาพไว้ แต่พ้นสภาพแล้ว อยากทราบว่าโอนหน่วยกิตที่เรียนมาแล้วไปเรียนเสาร์-อาทิตย์ได้หรือไม่ หรือว่าต้องลงเรียนใหม่หมดเลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/5/2554 9:25:00
IP : 10.114.40.150

เรียนคุณกฤติน..มี 2 ทางเลือกครับคือ
1.กลับมาคืนสภาีพนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนต่อไปในภาคเรียนที่ 1/2554 ครับ
2.หรือสมัครเข้าศึกษาในภาค กศ.บป. แล้วนำวิชาที่มีผลการเรียนเป็น C ขึ้นไปมาขอเทียบ โอนผลการเรียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้