Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2792 : โอนหน่วยกิต
51112502012
เมื่อ : 4/6/2554 14:01:42
IP : 49.229.117.175
มีผู้เข้าชม 700 ครั้งแล้ว

ถ้าจะโอนหน่วยกิตที่เรียนภาคปกติแล้วมาเรียนกศ.บปต้องทำไง(แต่พ้นสภาพแล้วนะครับ)ได้เปล่าหรือต้องเริ่มเรียนใหม่เลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 6/6/2554 9:41:00
IP : 10.114.40.150

ต้องสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ครับ แล้วนำผลการเรียนที่เคยเรียนมาแล้ว และมีผลการเรียนเป็น C ขึ้นไป ไปขอเทียบโอน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้