Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2875 : กลับเข้าเรียน
52113432005
เมื่อ : 20/7/2554 16:09:24
IP : 118.172.137.157
มีผู้เข้าชม 454 ครั้งแล้ว

ถ้าเทอมที่เเล้วไม่ได้สอบเเล้วจะกลับไปเรียนตอนนี้ต้องทำอย่างไรคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/7/2554 14:58:00
IP : 10.114.40.150

เนื่องจากนักศึกษาขาดสอบจำนวนมากในภาคเรียนที่ 2/2553 หากนักศึกษาไม่ได้ยื่นคำร้องขอสอบ หลังจากภาคเรียนที่1/2554 งานทะเบียนจะปรับปลี่ยนผลการเรียนที่เป็น I ขาดสอบ เป็น E ครับ สำหรับในภาคเรียนที่1/2554 หากประสงค์จะลงทะเบียนให้นักศึกษาติดต่อที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้