Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2880 : อยากลงเรียนวุฒิ ครูทางคอมพิวเตอร์คะ
49224013001
เมื่อ : 25/7/2554 15:31:18
IP : 118.172.198.59
มีผู้เข้าชม 698 ครั้งแล้ว

อยากสอบถามคะ เนื่องจากเคยเรียน การจัดการเอก บัญชีจบมาแล้ว 1 ใบจากราชภัฎ ฯ นครสวรรค์แล้ว ตอนนี้อยากเรียนเพื่อไปเป็นครูทางคอมพิวเตอร์ต้องทำอย่างไรบ้างคะ เรียนกี่ปี แล้ว หลักสูตร ป.ตรี ใบเก่าที่เคยเรียนมาแล้วสามารถโอนได้กี่วิชา กี่หน่วยกิตคะ แล้วต้องใช้เวลาเรียนกี่ ปีการศึกษาคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 31/7/2554 14:47:00
IP : 10.114.40.150

โดยทั่วไปนักศึกษาจะเทียบได้ 2 กลุ่มคือ วิชาศึกษาทั่วไปและ วิชาเลือกเสรี ครับประมาร 36 หน่วยกิต ที่เหลือต้องเรียนใหม่ทั้งหมดครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้