Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2898 : เมื่อไหร่เกรดจะออกค่ะ
51112032019
เมื่อ : 13/8/2554 21:15:28
IP : 223.204.172.121
มีผู้เข้าชม 515 ครั้งแล้ว

เมื่อไหร่เกรดของ 2/2553 จะออกค่ะ ที่ติด I อยู่อะคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/8/2554 13:17:00
IP : 10.114.40.150

I (Incomplete) ใช้สำหรับการประเมินที่ไม่สมบูรณ์ ในรายวิชาที่นักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ เมื่อสิ้นภาคเรียนหรือขาดสอบ นักศึกษาที่ได้ “I” ต้องดำเนินการขอรับการประเมิน เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป ดังนี้

(1) กรณีนักศึกษายังทำงานไม่เสร็จ ผู้สอนพิจารณาผลงานที่ค้างอยู่เป็นศูนย์ และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว

(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ ถ้าไม่สอบในภาคเรียนถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการเรียนเป็น “E”
ต้องดูว่าอาจารย์ให้ I นักศึกษาในกรณีใหน ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้