Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2909 : สอบถามเรื่องเกรดที่ติด E ค่ะ
51114522083
เมื่อ : 26/8/2554 23:44:47
IP : 118.172.191.148
มีผู้เข้าชม 5084 ครั้งแล้ว

ขอถามว่า ถ้าเทอมที่แล้วเราติด E แล้วเทอมนี้ลงเรียนไหม่แก้แล้ว เป็น C เเล้วจะเอา ที่ติด E อันเก่ามาคิด GPA ด้วยป่ะค่ะ
หรือไม่คิดที่ติด E อันเก่า เอา ที่ลงเรียนไหม่มาคิดเลย... หรือยังไงค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noy
เมื่อ : 28/8/2554 10:44:00
IP : 10.114.40.108

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 หมวด 5 การประเมินผลการศึกษา ข้อ 31 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ข้อย่อย (1) กรณีที่สอบตก (ติด E ) และต้องเรียนซ้ำ ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตก(ติด E)และเรียนซ้ำ เพื่อใช้เป็นตัวหารด้วย...

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้