Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2917 : เกรดไม่ออกสักที
52224043009
เมื่อ : 1/9/2554 20:32:59
IP : 110.77.189.185
มีผู้เข้าชม 470 ครั้งแล้ว

เกรดยังไม่ออก รบกวนตรวจสอบให้หน่อยคะ


รบกวนถามหย่วยกิตก่อนจบการศึกษาคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/9/2554 15:03:00
IP : 10.114.40.150

สำหรับรายวิชาที่ยังไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2/2553 นักศึกษากรุณาติดต่ออาจารย์ผู้สอน ครับ งานทะเบียนจะติดตามทวงถามให้นักศึกษาในการประชุมกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งครับ..

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้