Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2942 : แกไขข้อมูล
51111316036
เมื่อ : 14/9/2554 10:42:22
IP : 10.115.6.25
มีผู้เข้าชม 481 ครั้งแล้ว

อยากให้ช่วยแก้ไขที่อยู่ในประวัตินักศึกษาหน่อยค่ะ
ที่อยู่ตามทะเบียบบ้านจริงแล้วต้องเป็น 58/3 ค่ะ ไม่ใช่ 85/3 ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
su
เมื่อ : 14/9/2554 17:05:00
IP : 10.114.40.100

แก้ไขข้อมูลให้แล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้