Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2944 : เกรดไม่ออก
52115752010
เมื่อ : 14/9/2554 19:41:23
IP : 110.171.131.42
มีผู้เข้าชม 494 ครั้งแล้ว

ทำไมวิชา เขียนแบบวิศวกรรม 2 ของผมตั้งแต่ ปี2 มาถึงวันนี้ เกดยังไม่ออก อีกล่ะคราฟ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/9/2554 18:29:00
IP : 10.114.40.150

เขียนแบบวิศวกรรม นักศึกษาติดต่ออาจารย์สัติ พงษ์พรต ซึ่งเป็นผู้สอนให้ส่งผลการเรียนด้วยครับ เนื่องจากยังไม่ีผลการเรียนรายวิชาดังกล่าวมาที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้