Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2952 : แผนการเรียน
52125012017
เมื่อ : 19/9/2554 15:24:36
IP : 203.113.86.139
มีผู้เข้าชม 460 ครั้งแล้ว

ตามสาขาวิชานิติศาสตร์ แผนการเรียนได้กำหนดวิชาเฉพาะด้านเลือกไว้จำนวน18หน่วยกิต ข้าฯได้ยื่นเรื่องโอนไป 6 หน่วยกิต(วิชาที่ทำเรื่องโอนไม่ได้ถูกกำหนดในแผนการเรียนของแต่ละเทอมแต่มีในโครงสร้างหลักสูตรวิชาฉพาะด้านเลือกของสาขาวิชานิติศาสตร์) กรณีเช่นนี้ข้าฯก็เรียนอีกแค่12หน่วยกิตถูกต้องใช่รึไม่ จึงจะครบตามโครงสร้างหลักสูตร เพราะวิชาเฉพาะด้านเลือกจะเลือกวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในโครงสร้างของสาขาวิชานั้นๆ ข้าฯเข้าใจถูกต้องใช่รึไม่ ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบคำถามครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 20/9/2554 13:30:00
IP : 10.114.40.119

นักศึกษเข้าใจถูกต้องแล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้