Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2979 : ลงทะเบียน
53113272020
เมื่อ : 28/9/2554 14:15:10
IP : 223.206.173.47
มีผู้เข้าชม 575 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนวิชากีฬาและนันทนาการหรือสุขภาพเพื่อชีวิตไม่ได้ เป็น เพราะอะไรคับ ทุกเทอมผมเห็นเปิดตั้งหลายกลุ่ม แต่ทำไม่เทอมนี้ เปิดแค่ 2 กลุ้ม เอง (เพราะอะไร)

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 28/9/2554 15:19:00
IP : 10.114.40.137

เพราะสถิตินักศึกษาปี 2 (เข้าปี 2553)ที่ลงทะเบียน 2 วิชานี้ ไม่มีจำนวนนักศึกษาที่ตกค้าง(ยังไม่ได้ลงทะเบียน) จึงไม่ได้จัดวิชาให้นักศึกษาจองในอินเตอร์เน็ตค่ะ เหตุผลที่เปิดจอง แค่ 2 กลุ่มเนื่องจากยังมีวิชา 1000102 และ 4000104 อีกหลายกลุ่มเรียนเป็นของนักศึกษาเทียบโอน(2 ปี ต่อยอดเรียน) ค่ะ นักศึกษาสามารถลงเพิ่มรายวิชาได้วันเปิดภาคเรียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้