Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 2985 : การจ่ายค่าเทอม
54114672002
เมื่อ : 2/10/2554 13:27:04
IP : 180.183.179.210
มีผู้เข้าชม 611 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าต้องจ่ายเทอม ใน เทอม 2 เท่ารัยคะ แล้วจ่ายได้ที่ไหน ของนักศึกษาปี 1 ภาค ปกติ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/10/2554 14:29:00
IP : 10.114.40.150

1622 พฤศจิกายน 2554 คำสำหรับกำหนดการชำระเงินลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2544...สำหรับเรื่องค่าลงทะเบียนนั้นขึ้นอยู่กำจำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนครับ ว่าอยู่ในช่วงใดเพราะมหาวิทยาลัยเก็บค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายครับโดยดูข้อมูลได้จากที่นี่ครับ http://regis.nsru.ac.th/student46/info46/fee1_2554.html

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 5/10/2554 14:30:00
IP : 10.114.40.150

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้