Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3019 : ต้องการยกเลิกรายวิชาศึกษาทั่วไป
53117032025
เมื่อ : 12/11/2554 14:07:13
IP : 223.205.2.103
มีผู้เข้าชม 565 ครั้งแล้ว

ตอนแรกที่เปิดให้ทำการจองรายวิชาศึกษาทั่วไป ข้าพเจ้าได้เลือกวิชาชีวิตกับนาฏการไว้ แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าต้องการเปลี่ยนมาลงในวิชาชีวิตกับดนตรีแทน จะสามารถเปลี่ยนได้ไหมคะ
แล้วถ้าสามารถเปลี่ยนได้...มีขั้นตอนทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 15/11/2554 14:33:00
IP : 10.114.40.119

1. ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอถอนรายวิชาในรายวิชาที่ไม่ต้องการจะเรียน
2. ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเพิ่มรายวิชาในรายวิชาที่ต้องการจะเรียนค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้