Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3020 : เรื่องวิชาเสรี
54114742090
เมื่อ : 12/11/2554 18:17:14
IP : 180.183.58.110
มีผู้เข้าชม 591 ครั้งแล้ว

คือว่าตอนที่ลงทะเบียน วิชาเสรี เทอมที่2 ค่ะ
แล้วไม่ได้จดไว้ นึกว่าจะกลับมาดูได้ แล้วจะสามารถดูได้ที่ไหนคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 17/11/2554 8:58:00
IP : 10.114.40.119

ดูจากข้อมูลของนักศึกษาในภาคเรียนที่2/2554 นักศึกษาไม่ได้เลือกรายวิชาเลือกเสรีไว้นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้