Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3055 : เกรดที่ติด Iอยู่

เมื่อ : 27/11/2554 0:42:56
IP : 
มีผู้เข้าชม 559 ครั้งแล้ว

เกรดที่ติด I อยู่ เมื่อไหร่จะออกค่ะ ติดต่ออาจารย์แล้ว อาจาย์ส่งเกรดหรือยัง ของ 2/2554

ตอบโดย คำตอบที่ 1

เมื่อ : 27/11/2554 9:30:00
IP : 

เรียนนักศึกษา เนื่องจากยังมีผลการเรียนอีกหลายวิชาเป็น I ครับ สำหรับผลการเรียนที่เ็ป็น I นั้นหมายถึงผลการเรียนยังไม่สมบูรณ์นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ I ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้