Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3108 : ต้องการลงทะเบียนครับ
51125012009
เมื่อ : 29/12/2554 12:53:44
IP : 110.171.130.206
มีผู้เข้าชม 467 ครั้งแล้ว

เนื่องจากผมเรียนเทอมนี้เป็นเทอมสุดท้าย แต่ยังไม่สามารถชำระค่าลงเทียนได้ เพราะมีวิชาฝึกวิชาชีพ ผมจึงได้ขอขยายระยะเวลาการลงเทอมไปจนถึงวันสอบแล้ว แต่เนื่องจากช่วงนี้คอมพิวเตอร์ในการเก็บชั่วโมงภาษาอังกฤษมีการรวนบ่อย จึงอาจจะไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้ทันในวันสอบ
           ผมมีเรื่องจะรบกวนสอบถามดังต่อไปนี้
           1.ถ้าผมจะขอชำระเงินค่าลงทะเบียนไปก่อนแล้ว ภายหลังจากวันสอบจะทำการเก็บชั่วโมงภาษาอังกฤษให้ครบก่อนวันที่อาจารย์จะส่งเกรด มีช่องทางทำได้หรือไม่ครับ
           2.ถ้าช่องทางตามข้อ 1.ทำไม่ได้มีช่องทางใดบ้างช่วยแนะนำด้วยครับ
           กรุณาตอบคำถามด้วยครับ  ขอขอบคุณครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 30/12/2554 10:59:00
IP : 10.114.40.88

นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ต้องผ่านการทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถด้ายภาษาอังกฤษหรือมีชั่วโมงอบรมครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้