Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3142 : ขอทราบกำหนดการรับปริิญญาครับ
50114522056
เมื่อ : 13/1/2555 22:02:39
IP : 27.130.133.118
มีผู้เข้าชม 843 ครั้งแล้ว

ขอทราบกำหนดการรับปริญญาครับ สถานที่ วันซ้อมใหญ่ ที่แน่นอด้วยครับ เพราะมีข่าวออกมาไม่ตรงกันเลยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/1/2555 10:59:00
IP : 10.114.40.81

ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดการอย่างเป็นทางการจากทางมหวิทยาลัยครับ หากแมีแกหนดการอย่างเป็นทางการจะแจ้งให้นักศึกษาทราบทันทีทาง www.nsru.ac.th ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
50115742014
เมื่อ : 16/1/2555 11:34:00
IP : 118.172.186.45

เนื่องจากปีนี้มหาวิทยาลัย ประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้ต้องเลื่อนการเรียนการสอนภาค กศ.บป. ออกไป มหาวิทยาลัยจึงให้รอนักศึกษาภาค กศ.บป.ที่จะสำเร็จการศึกาษาในภาคเรียนที่ 1/2554 ในเดือนมกราคมนี้ จึงจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งคาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ.... webmaster

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้