Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3218 : ติด I แต่แก้แล้ว
51125012009
เมื่อ : 11/2/2555 17:09:19
IP : 223.205.94.39
มีผู้เข้าชม 460 ครั้งแล้ว

ผมติด I อยู่ 1 วิชา และได้ดำเนินการแก้ I กับอาจารย์ผู้สอนแล้ว อยู่ระหว่างที่อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งเกรดให้ทางมหาวิทยาลัยทราบผู้อยากทราบว่า
     1.ถ้าอาจารย์ส่งเกรดภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ผมจะได้รับพระราชทานปริญญาในปีไหนครับ 
     2.หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจะออกภายในกี่อาทัตย์ครับ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้