Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3236 : วันที่29
53113492068
เมื่อ : 17/2/2555 20:59:49
IP : 180.183.177.227
มีผู้เข้าชม 464 ครั้งแล้ว

ตกลงวันที่ 29 กุมภา และวันที่ 1 มีนา เด็กที่เข้าเรียนเทอม1/55ต้องไปที่มหาลัยไหมค่ะ เพราะงงกับกำหนดที่ให้มาค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/2/2555 22:16:00
IP : 223.206.80.70

เป็นแนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่และมีชั่วโมงสอนตรงกับวันที่มหาวิทยาลัยจัดสอบนักศึกษาภาคปกติที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 ครับวันดังกล่าวให้พิจารณานัดหมายนักศึกษาเพื่อสอนชดเชยตามที่เห็นสมควร....ในที่นี้ถ้าอาจารย์ได้สอนนักศึกษาครบตามเนื่องหารายวิชาแล้ว อาจารย์อาจไม่นัดสอนชดเชยในวันดังกล่าวครับ นักศึกษากรุณาสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนครับว่ามีความประสงค์นัดสอนชดเชยหรือไม่ครับ..

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้