Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3269 : สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในการสมัครเรียนภาคปกติค่ะ
50113432049
เมื่อ : 1/3/2555 10:18:34
IP : 119.63.80.148
มีผู้เข้าชม 450 ครั้งแล้ว

สมัครรอบที่ 2 วันที่ 1 6 พ.ค.55 ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างคะ และรวมแล้วทั้งหมดกี่บาทคะ และสามารถผ่อนผันได้กี่วันคะ
รบกวนตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ^_^

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 2/3/2555 9:15:00
IP : 10.114.40.93

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1 สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ ในวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2554

2 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.

3 การสมัครและชำระค่าธรรมเนียม

3.1 ระดับปริญญาตรี 5 ปี และระดับปริญญาตรี 4 ปี ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้ทั้ง 4 อันดับ จากทุกวิชาเอก / สาขาวิชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เปิดสอน โดยสมัครในสายเดียวกันทั้งหมด (สาย ก : วิทย์ - คณิต หรือ สาย ข : ศิลป์) โดยให้ระบุอันดับวิชาเอก / สาขาวิชาที่เลือกสมัครและเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร ดังนี้

- เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเดียวอันดับเดียว 200 บาท

- เลือกสมัครวิชาเอก / สาขาวิชาเกินกว่าหนึ่ง 300 บาท

3.2 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) และระดับปริญญาตรี 2 ปี (ต่อเนื่อง) ผู้สมัครสามารถเลือกได้เพียงสาขาวิชาเดียว โดยเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท


คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้