Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3279 : สอบถามค่าลงทะเบียน
53111206002
เมื่อ : 2/3/2555 20:07:03
IP : 115.67.128.95
มีผู้เข้าชม 495 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียน 20 หน่วยกิตต้องจ่ายเงินเท่าไร 1/2555 พลศึกษา ปี 3

ตอบโดย คำตอบที่ 1
53111206002
เมื่อ : 2/3/2555 20:08:00
IP : 115.67.128.95

แล้วเลือกเสรี 2/2555 ต้องเลือกยังไง แล้วเลือกวันไหนคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 6/3/2555 9:33:00
IP : 10.114.40.93

ตอบคำถามที่ 1ลงทะเบียน 20 หน่วยกิตต้องจ่ายเงินเท่าไร 1/2555 พลศึกษา ปี 5800 บาทีครับ

ตอบคำถามที่ 2 แล้วเลือกเสรี 2/2555 ยังไม่มีกำหนดกิจกรรมวิชาการครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้