Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 333 : ใบรับรอง
48124043052
เมื่อ : 4/2/2551 12:30:23
IP : 202.129.36.213
มีผู้เข้าชม 740 ครั้งแล้ว

ถ้าต้องการขอใบรับรองต้องติดต่อขอช่วงวัน-เวลาอย่างไรค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 4/2/2551 14:40:00
IP : 10.114.1.253

การติดต่อขอเอกสารจากกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานดังนี้

ขอใบแจ้งผลการเรียน 1 ชั่วโมง
ขอใบรับรอง 90 วัน 1 วัน
ขอใบแทนใบปริญญาบัตร 3 วัน
ขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา 1 วัน
ขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง 1 วัน
ขอใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ 3 วัน
ขอรักษาสภาพนักศึกษา 1 วัน
ขอคืนสภาพนักศึกษา 1 วัน
ขอลาพักการเรียนตลอดภาคเรียน 1 วัน
ขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา 1 วัน
ขอผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียน 1 วัน
ขอใบรายงานผลการเรียนภาษาไทย 1 วัน
ขอใบรายงานผลการเรียนภาษาอังกฤษ 3 วัน

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้