Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3399 : การลงทะเบียน
51111206033
เมื่อ : 17/4/2555 15:36:21
IP : 182.53.155.37
มีผู้เข้าชม 516 ครั้งแล้ว

นักศึกษาปี 4 ฟลศึกษาที่ปีหน้าออกฝึกสอนไม่ได้ต้องลงทะเบียนในเน็ตหรือต้องไปเขียนคำร้องที่ทะเบียนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 18/4/2555 10:41:00
IP : 10.114.40.93

ต้องจองวิชาเรียนทาง internet หากนักศึกษาจองไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด ก็สามารถ ยื่นคำร้องขอจองรายวิชาล้าช้าได้ที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ
และนักศึกษาจะต้องสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
และสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษให้ผ่่านก่อน ครับ
จึงจะสามารถลงทะเบียนได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้