Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3426 : ต้องการจะเพิ่มรายวิชาที่ 1/2555
54124702002
เมื่อ : 1/5/2555 21:27:43
IP : 27.55.3.127
มีผู้เข้าชม 482 ครั้งแล้ว

ต้องการเพิ่มรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2555 ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ  และต้องไปติดต่อที่ไหนบ้างค่ะ  อยากทราบรายเอียดค่ะ  เพราะไม่เคยเพิ่มมาก่อน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 2/5/2555 15:39:00
IP : 10.114.40.88

1.ยื่นคำร้องขอลงเพิ่มรายวิชา วันที่ 28 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน 2555 ณ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ อาคาร 14 ชั้น 1(ติดกับห้องทะเบียน) จะมีตัวอย่างการเขียนคำร้องขอลงเพิ่มและรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 ให้นักศึกษาดูรายวิชา วัน เวลาเรียน
2.นักศึกษาถ่ายสำเนาตารางเรียนของนักศึกษาและตารางเรียนรายวิชาที่จะลงเพิ่ม (ขอยืมเล่มตารางเรียนได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ)
3. นักศึกษาต้องนำคำร้องไปให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่จะขอลงเพิ่มลงนาม
4. เมื่อเอกสารครบแล้ว และอาจารย์ผู้สอนลงนามครบแล้ว ให้นำคำร้องส่งที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ
5. กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการจะนัดให้นักศึกษามารับคำร้องคืนเพื่อไปฝนรหัสอ้างอิงที่กลุ่มงานทะเบียน
6. นักศึกษานำคำร้องลงเพิ่มไปฝนรหัสอ้างอิง(กลุ่มงานทะเบียน) กลุ่มงานทะเบียนจะมีใบนัดให้นักศึกษามารับ นว.3ข(ลงเพิ่ม) เพื่อไปชำระเงินลงทะเบียนที่กลุ่มงานคลัง ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้