Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3428 : เปิดสาขาการโรงแรมหรือป่าว
51111206033
เมื่อ : 2/5/2555 20:09:24
IP : 182.53.147.24
มีผู้เข้าชม 500 ครั้งแล้ว

มีสาขาการโรงแรมเปิดสอนหรือป่าวคับ
แล้วถ้ามีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือป่าวคับ
แล้วเป็นหลักสูตรแบบต่อยอดหรือปกติคับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 3/5/2555 8:40:00
IP : 10.114.40.94

ภาคปกติ รอบ 2 มีเปิดรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นหลักสูตร 4 ปี ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51111206033
เมื่อ : 4/5/2555 10:56:00
IP : 182.53.154.246

เทียบโอนได้ป่าวครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้