Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3445 : การลงทะเบียน รอบ 2
54114742090
เมื่อ : 9/5/2555 10:49:09
IP : 180.180.189.213
มีผู้เข้าชม 554 ครั้งแล้ว

ลงทะเบียนเรียนรอบ 2 เปิดเมื่อไหร่คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/5/2555 9:55:00
IP : 10.114.40.93

หากนักศึกษาไม่ได้จองรายวิชาที่จะเรียนในภาคเรียนที่ 1/2555 นักศึกษาสามารถยื่นคำร้องขอจองรายวิชาล่าช้าได้ที่ งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้