Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3475 : การพ้นสภาพนักศึกษา
54122762051
เมื่อ : 18/5/2555 13:20:07
IP : 180.183.183.74
มีผู้เข้าชม 589 ครั้งแล้ว

ดิฉันยังไม่ได้ชำระเงินในการลงทะเบียนทั้ง2 เทอม เมื่อ 1/54และ 2/54 ดิฉันจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไหมคะแล้วดิฉันจะชำระเงินค่าลงทะเบียนในตอนนี้ได้ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 19/5/2555 10:42:00
IP : 10.114.40.83

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 แล้วค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้