Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3478 : การโอนเกรด
53112142037
เมื่อ : 18/5/2555 20:40:11
IP : 202.91.18.201
มีผู้เข้าชม 632 ครั้งแล้ว

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ผลการเรียนเดิม3,58 จะขอโอนเกรดมาจะต้องทำเรื่องภายในวันที่เท่าไหร่ก่อนหรือหลังลงทะเบียนแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/5/2555 10:00:00
IP : 10.114.40.101

ให้นักศึกษาดำเนินการภายในภาคเรียนแรกครับ....เช่นถ้าเป็นนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2555 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเทอมที่ 1/2555 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้