Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3485 : ใบรับรองคุณวุฒิ
52121356071
เมื่อ : 21/5/2555 19:20:04
IP : 202.91.19.194
มีผู้เข้าชม 495 ครั้งแล้ว

จบเมื่อ 2/2554 เมื่อไหร่จะได้รับใบรับรองคุณวุฒิค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 22/5/2555 11:23:00
IP : 10.114.40.85

จะสามารถรับได้ในวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555 นี้ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
ศิ
เมื่อ : 22/5/2555 12:01:00
IP : 10.114.40.85

เนื่องจากวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555 มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากใช้เป็นศูนย์สอบนักเรียนนายสิบ จึงต้องเลื่อนการรับใบรับรอบคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษาเป็นวันที่ 11 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้