Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3565 : ทำเรื่องขอไปเรียนสมทบที่อื่น
51114532016
เมื่อ : 12/6/2555 14:07:20
IP : 122.154.22.195
มีผู้เข้าชม 430 ครั้งแล้ว

หนูจะทำเรื่องขอไปเรียนสมทบที่อื่นหนูต้องทำอย่างไรบ้างคะ แล้วต้องรอเรื่องนานไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 14/6/2555 9:17:00
IP : 10.114.40.91

ขอไปเรียนสมทบ.....หมายถึงอะไรครับ...

1.หมายถึงการไปเรียนร่วมในวิชาที่ไม่เปิดสอนของมหาวิทยาลัยแล้วไปเรียนเรียนร่วมเพื่อน้ำผลการเรียนมาเพื่อให้ครบโครงสร้าง
2.หมายถึงลาออกไป แล้งน้ำผลการเรียนไปขอเทียบโอนในมหาวิทยาลัยอื่น

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้