Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3578 : การสำเร็จการศึกษา
50112422007
เมื่อ : 18/6/2555 20:41:01
IP : 49.48.189.46
มีผู้เข้าชม 468 ครั้งแล้ว

เคยทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาไปแล้ว แต่สอบประกันคุณภาพอังกฤษไม่ผ่าน ถ้าสอบผ่านแล้วจะต้องทำเรื่องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ไหมคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 19/6/2555 9:43:00
IP : 10.114.40.98

ต้องส่งใหม่ครับ....การยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามกลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ยื่นขอสำเร็จการศึกษาด้วยเหตุใดก็ตาม แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษานั้นจะถือเป็น โมฆะ และต้องยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยต้องชำระเงินค่่าลงทะเบียนบัณฑิตใหม่อีกครั้ง

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้