Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3602 : การอนุมัติจบฯ
52125012028
เมื่อ : 25/6/2555 14:58:58
IP : 118.174.31.132
มีผู้เข้าชม 575 ครั้งแล้ว

1.การอนุมัติจบการศึกษา ถ้าเกรดยังไม่ออกทุกตัว ก็ไม่สามารถอนุมัติได้ใช่ไหม
2.ถ้าเกรดยังไม่ออกหมดทุกวิชาแต่เรียนและสอบครบทุกวิชา ก็สามารถขอหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรได้ใช่ไหม(ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าไร+ค่าใช้จ่ายเท่าไร)
3.สมมติว่าวิชาที่เกรดยังไม่ออกมีนักศึกษาลงเรียนหลายรุ่น,หลายสาขาวิชา เราสามารถขอให้ให้อาจารย์ประจำวิชาช่วยส่งเกรดของเราให้ทางฝ่ายทะเบียนก่อนได้รึไม่(หรือต้องส่งพร้อมกันจนเสร็จทุกคนเพราะบางคนผลการเรียนอาจไม่ผ่าน/ไม่สมบูรณ์)
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยที่ไม่สามารถไปติดต่อด้วยตัวเองได้

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 25/6/2555 15:43:00
IP : 10.114.40.105

ตอบคำถามที่ 1 การอนุมัติจบการศึกษา ถ้าเกรดยังไม่ออกทุกตัว ก็ไม่สามารถอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาได้ครับ
ตอบคภถามที่2 ถ้าเกรดยังไม่ออกหมดทุกวิชาแต่เรียนและสอบครบทุกวิชา ก็สามารถขอหนังสือรับรองเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรได้ครับ โดยนักศึกษายื่นคำร้องขอใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง ที่กลุ่มงานทะเบียนอาคาร 14 ใช้เวลา 1 วันเช่น ถ่าขอวันที่ 24 ก็รับวันที่ 25 ครับ ค่าใช้จ่าย 20 บาทครับ
3.สมมติว่าวิชาที่เกรดยังไม่ออกมีนักศึกษาลงเรียนหลายรุ่น,หลายสาขาวิชา เราสามารถขอให้ให้อาจารย์ประจำวิชาช่วยส่งเกรดเป็นกรณีกรณีได้ครับ โดยนักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอนเป็นรายกรณีครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้