Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3614 : ยังไม่ได้จ่ายเงินค่าเทอม 3/2554
53114032045
เมื่อ : 29/6/2555 19:48:41
IP : 171.99.216.28
มีผู้เข้าชม 502 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอม3/2554  เลื่อนการจ่ายไปได้กี่เดือนค่ะ
เปนวิชาฝึกงานค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 30/6/2555 10:29:00
IP : 10.114.40.85

การชำระเงินลงทะเบียนหลังกำหนดนั้นในแต่ละภาคเรียน จะกำหนดระยะเวลาที่นักศึกษาสามารถชำระเงินได้ตามกำหนดกิจกรรมวิชาการครับ ที่ประกาศไว้ครับ กรณีที่นักศึกษาไม่ชำระเงินลงทะเบียน ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะต้อง ยื่นคำร้องขอยืนยันการลงทะเบียนเรียนรายวิชา (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเกินเวลาโดยเสียค่าปรับครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 30/6/2555 10:32:00
IP : 10.114.40.85

หากนักศึกษาไม่ยื่นคำร้องนี้ มหาวิทยาลัยอาจถอนชื่อจากฐานข้อมูลการจองรายวิชา ซึ่งมีผลให้นักศึกษาไม่สามารถรับการประเมินผลในรายวิชาที่ลงทะเบียนนั้นและไม่สามารถขอลงทะเบียนย้อนหลังได้ครับ

หากมีข้อสังสัย กรุณาติดต่อที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้