Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3620 : เลือกเสรี
53111046156
เมื่อ : 2/7/2555 15:01:44
IP : 10.99.6.78
มีผู้เข้าชม 449 ครั้งแล้ว

ทำไม ค.บ.อังกฤษปี3 ลงเลือกเสรีไม่ได้คะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 2/7/2555 15:55:00
IP : 10.114.40.91

วิชาเลือกเสรี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ. 5 ปี ปี 3 ย้ายไปเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ค่ะ เนื่องจากหน่วยกิตในภาคการศึกษาที่ 2/2555 เกิน 22 หน่วยกิตจึงต้องย้ายวิชาเลือกเสรีออกค่ะ ดังนั้นนักศึกษาจึงจองรายวิชาเลือกเสรีไม่ได้ค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้