Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3622 : ลงทะเบียนแต่พ้นสภาพ
51114512088
เมื่อ : 3/7/2555 13:54:30
IP : 180.183.179.41
มีผู้เข้าชม 567 ครั้งแล้ว

ช่วยตามเกรด3104801การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์ 4000103คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ และ2210101การพัฒนาทักษะทางภาษาไทย(อันนี้ติด I ขาดสอบ)แต่แก้เรียบร้อยแล้วค่ะ 
รบกวนอีกประการนะคะตอนนี้ขึ้นสถานะพ้นสภาพค่ะทั้งๆที่เมื่อวานยังกำลังศึกษาอยู่งงเลย เป็นแบบนี้ได้ยังไงคะแก้ไขให้ด้วยนะคะ เทอมที่ลงทะเบียนเป็นเทอมสุดท้ายกำลังทำเรื่องสำเร็จการศึกษาด้วยค่ะ เหลือเกรดยังไม่ออกเท่าที่ขอร้องให้ตามให้แค่นั้นค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 3/7/2555 16:10:00
IP : 10.114.40.84

ตอบเรื่องที่ 1 การพ้นสภาพนักศึกษา เนื่องจากไม่ลงทะเบียน ในภาคเรียนที่ 1/2554 หลังจากชำระเงินลงทะเบียน เทอม 1 แล้ว นักศึกษาจะต้องขอลาพักการเรียนใน ภาคเรียนที่ 2/2554 ด้วยครับ
ตอบคำถามที่ 2 เกรด I ขาดสอบที่ เปลี่ยนมาเป็น E เป็นไปตามระเบียบ วันดผลครับ เนื่องจากนักศึกษาได้ผลการเรียน I ขาดสอบ ในภาคเรียนที่ 1/2554 แล้วไม่ดำเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไปคือภาคเรียนที่ 2/2554 งานทะเบียนจะปรับ เป็น E ตามระเบียบวัดผลครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
51114512088
เมื่อ : 4/7/2555 8:06:00
IP : 180.183.179.41

คือ สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2554 ค่ะ จำเป็นต้องลาพักการเรียนเทอม 2/2554 ด้วยหราคะในเมื่อจบแล้ว และที่ผลเการติด I เปลี่ยนเป็น E 
เพราะอาจานย์ยังไมาส่งเกรดแบบนี้ต้องทำไงคะ ตอนนี้เครียดมากค่ะเพราะจบแล้วแต่ต้องมาติด E แบบไม่ควรจะเป็น รบกวนด้วยนะคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
thamanoonj
เมื่อ : 4/7/2555 10:59:00
IP : 10.114.40.89

นักศึกษากรุณาติดต่อที่งานทะเบียนครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้