Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3695 : วันรับใบรับรองวุฒิ 31/08/2555
53115772011
เมื่อ : 23/8/2555 16:23:52
IP : 182.53.162.251
มีผู้เข้าชม 481 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าเราต้องเตรียมหลักฐาน หรือเอกสารอะไรไปบ้าง ในการไปขอใบรับรองวุฒิ และอยากทราบว่ากำหนดขอใบรับรองวุฒิ ตั้งแต่ 31/08/2555 จนถึงวันที่เท่าไร คับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
noyna
เมื่อ : 27/8/2555 9:25:00
IP : 10.114.40.88

เตรียมบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนมารับ และกำหนดให้มารับไม่เกิน 17 กุมภาพันธ์ 2556 (ไม่เกิน 6 เดือน) ถ้าเกินกำหนดนี้นักศึกษาจะไม่ได้รับเงินค่าประกันของเสียหายคืนค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
53115772011
เมื่อ : 27/8/2555 22:48:00
IP : 122.155.42.32

ขอบคุณมากมาย ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้