Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3710 : ด่วนครับ
55112752173
เมื่อ : 9/9/2555 19:32:15
IP : 223.206.4.250
มีผู้เข้าชม 448 ครั้งแล้ว

รหัสผมลงทะเบียนเทอม1ทันไหมครับและแจ้งดร็อปเทอม1เพื่อจะไปเรียนเทอม2ได้ไหมครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 10/9/2555 8:43:00
IP : 10.114.40.87

ตรวจสอบจากข้อมูลการลงทะเบียน นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 /2555 ครับ ไม่สามารถ ดร็อป หรือลาพักการเรียนได้ครับ ในกรณีจะลาพักการเรียนได้นั้นจะต้อง มีสภาพนักศึกษาเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาจึงจะขอราพักการเรียนได้ครับ
ในกรณีของนักศึกษาจะต้องมาสมัครเรียนใหม่ ในปีการศึกษาหน้า ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
55112752173
เมื่อ : 11/9/2555 19:27:00
IP : 223.206.4.71

เขียนคำร้องขอเรียนเทอม2ได้ไหมคับและผมมีวิชาเทียบโอนจากรหัส53ที่โดนรีทายได้ไหมคับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้