Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 372 : อยากทราบ
49114033053
เมื่อ : 15/2/2551 14:07:04
IP : 10.112.2.94
มีผู้เข้าชม 773 ครั้งแล้ว

นักศึกษาที่จบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 จะต้องเข้าปัจฉิมนิเทศหรือเปล่าและวันปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นวันไหนครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 15/2/2551 14:21:00
IP : 10.114.1.253

กำหนดวันปัจฉิมนิเทศ ของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2550 วันเริ่ม 6 มีนาคม 2551 วันสิ้นสุด 6 มีนาคม 2551 หอประชุม รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองพัฒนานักศึกษา เบอร์ติดต่อภายใน 1509 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้