Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 373 : ทำไมต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการลงทะเบียน
49224013001
เมื่อ : 16/2/2551 14:43:32
IP : 10.114.1.41
มีผู้เข้าชม 623 ครั้งแล้ว

ทำไมเวลาจ่ายค่าเทอมต้องใช้ใบ นว 3 ถ้าไม่ได้เอามาก็ต้องเสียเงินค่าธรรมเนียมใหม่อีก 20 บาท ความจริงน่าจะใช้บัตรนักศึกษาจ่ายค่าลงทะเบียนได้แล้ว จะได้ง่ายและสะดวก

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 17/2/2551 10:26:00
IP : 10.114.1.253

ใบ นว 3 เป็นหลักฐานแจ้งการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคเรียน จึงมีความจำเป็นต้องใช้ใบ นว 3 ในการชำระเงินลงทะเบียน เพื่อยืนยันว่าในภาคเรียนดังกล่าวนักศึกษาได้ ลงทะเบียนเรียนวิชาได ไปบ้าง กรณีนักศึกษาลืมนำใบ นว 3 มาสามารถขอให้กล่มงานทะเบียนออกใบ นว 3 ใบใหม่ได้โดยมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้