Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3749 : อยากทราบว่าหลักสูตรครุศาสตร์
52111316003
เมื่อ : 22/9/2555 19:20:11
IP : 125.25.218.202
มีผู้เข้าชม 408 ครั้งแล้ว

ผมอยากทราบว่า ถ้าจบการศึกษา  หลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องเรียนวิชาทั้งหมด กี่หน่วยกิตครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
kob
เมื่อ : 26/9/2555 10:13:00
IP : 10.114.40.90

165 หน่วยกิตค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้