Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3750 : หน่วยกิตไม่ครบหลักสูตรครุศาสตร์ปี 4
52111056048
เมื่อ : 22/9/2555 22:19:19
IP : 49.48.164.2
มีผู้เข้าชม 362 ครั้งแล้ว

อยากทราบว่าหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะวิชาชิพครูตามโครงสร้างรวมตลอดหลักสูตรต้องได้ 37 หน่วยกิตเพิ่งได้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 วันนี้ตรวจสอบขาด 1 หน่วยกิตในภาคเรียนสุดท้ายที่ทางมหาวิทยาลัยจัดวิชาให้ต้องทำอย่างไรคะต้องลงเพิ่มเองหรือทางมหาวิทยาลัยจัดให้เลย

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 24/9/2555 16:21:00
IP : 10.114.40.92

รบกวนนักศึกษาติดต่อสอบถามกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนนะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้