Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 377 : เรื่องสอบประกันคุณภาพ
50226012002
เมื่อ : 17/2/2551 17:25:10
IP : 203.113.45.198
มีผู้เข้าชม 699 ครั้งแล้ว

ถ้าเคยสอบผ่านมาแล้วตอนที่เรียนปริญญาตรีใบแรก
แล้วจะต้องสอบใหม่อีกมั้ยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
ศิ
เมื่อ : 18/2/2551 8:33:00
IP : 10.114.1.253

ไม่ต้องสอบแล้วค่ะ ให้นำใบที่เคยสอบผ่านแล้วไปยื่นขอทำเรื่องยกเว้นการสอบที่สำนักคอมพิวเตอร์ค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
50226012002
เมื่อ : 18/2/2551 9:39:00
IP : 202.151.6.34

แล้วของประกันคุณภาพภาษาอังกฤษล่ะค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 3
ศิ
เมื่อ : 18/2/2551 15:31:00
IP : 10.114.1.253

ประกันคุณภาพภาษาอังกฤษต้องสอบใหม่นะค่ะ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้