Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3854 : จ่ายค่าหน่วยกิจวันไหน
55112742151
เมื่อ : 4/11/2555 14:42:20
IP : 118.175.125.95
มีผู้เข้าชม 460 ครั้งแล้ว

จ่ายค่าหน่วยกิจวันไหน

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 5/11/2555 8:43:00
IP : 10.114.40.86

๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครับ รับใบแจ้งชำรระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร หรือที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 ครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 2
thamanoonj
เมื่อ : 5/11/2555 8:43:00
IP : 10.114.40.86

๒๑-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ครับ รับใบแจ้งชำรระเงิน และชำระเงินที่ธนาคาร หรือที่ฝ่ายการเงิน อาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้