Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3865 : ขอใบรับรองวุฒิ
51113332001
เมื่อ : 8/11/2555 10:14:39
IP : 171.7.176.73
มีผู้เข้าชม 531 ครั้งแล้ว

ขอสอบถามเรื่องใบรับรองวุฒิค่ะ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้รับใบรายงานผลการศึกษาและใบรับรองคุณวุฒิในวันที่ 17  18 พฤศจิกายน 2555 แต่ดิฉันจะขอใบรับรองคุณวุฒิ เพื่อนำไปเป็นเอกสารประกอบการสมัครงานก่อนได้ไหมคะ แล้วสามารถไปทำเรื่องในวันเสาร์ อาทิตย์นี้ได้ไหมคะ

ยังไม่มีความเห็นเพิ่มเติมเข้ามา คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้