Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3869 : การลงทะเบียนแล้วก็ถอนแต่ข้อมูล
54115893006
เมื่อ : 10/11/2555 0:10:14
IP : 110.49.226.138
มีผู้เข้าชม 470 ครั้งแล้ว

การลงทะเบียนแล้วก็ถอนแต่ข้อมูลไม่หายที่ลงแล้วก็ถอนเป็นเพราะอาจารย์บอกว่าไม่ได้เรียนรายวิขานี้
1.1/2554
02
5025243
6253601
การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
3(2 2 5)
01
แล้ว
  ถอน  
1/2554
02
5025243
6253601
การเขียนโปรแกรมในงานอุตสาหกรรม
3(2 2 5)
01
ยัง
  ถอน  
2.1/2554
02
5025245
6254201
การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2 2 5)
01
ยัง
  ถอน  
1/2554
02
5025245
6254201
การจัดการทรัพยากรข้อมูล
3(2 2 5)
01
แล้ว
  ถอน  
และรายวิชาที่ยกเลิกจะหายไปด้วยไหมคับและจะมีสิทธ์ได้เกียรนิยมด้วยไหมคับ
ขอบคุณคับที่ตอบ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 11/11/2555 10:38:00
IP : 10.114.40.85

งานทะเบียนตรงจสอบให้แล้วครับ ไม่ปรากฏรายวิชาที่นักศึกษาแจ้งมาครับ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อที่งานทะเบียนอาคาร 14 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้