Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3899 : อยากถามว่าทำเรือ่งจบนี่ต้องไปพร้อมกัน ทำทีเดียวทั้งห้องหรอคะ
51111056006
เมื่อ : 19/11/2555 11:32:58
IP : 180.183.176.178
มีผู้เข้าชม 503 ครั้งแล้ว

ต้องไปทำทีเดียวทั้งห้องหรอค๊ เพราะว่าตอนนี้ออกฝึกสอนอยู่แล้วเวลาว่างก้อไม่ตรงกัน แล้วอยากจะถามว่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นชือนี่ ต้องเป็นอาจารย์ที่อยู่ในใบรายชื่อ หรืออาจารย์ที่เราเข้าพบเป็นประจำค๊ เพราะว่าตอนเข้ามาปีหนึ่งไปพบอาจารย์ตามใบรายชื่อ ผลปรากฎว่าอาจารย์เขาบอกว่าเปลี่ยนที่ปรึกษาไปแล้ว แต่ในรายชื่อยังเป็นอาจารย์คนเดิม เลยอยากถามเพื่อความแน่ใจว่าจะต้องให้ใครเซ็นแน่ 

คบ . คณิตศาสตร์ ปี 5 ห้อง 1 ช่วยดูให้หน่อยนะคะ เพราะว่าเสาร์นี้จะไปทำเรือ่งจบค่ะ 

รบกวนหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 21/11/2555 8:53:00
IP : 10.114.40.94


การขอสำเร็จการศึกษามีวิธีปฏิบัติอย่างไร

นักศึกษาที่ทราบว่าตนสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนใด จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. เขียนใบคำร้อง ขอสำเร็จการศึกษา

2. นำใบคำร้องไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเสนอความเห็นตามลำดับ

3. นำใบคำร้องไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตที่และกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 500 บาท

4. ส่งใบคำร้องที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล แล้วรอการอนุมัติตามกำหนดเวลาที่ คือภาคเรียนสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา (เช่นถ้าสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ก็ให้ส่งในภาคเรียนนั้นครับ)

5. หากนักศึกษาไม่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ภายในภาคการศึกษาที่ยื่นความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุใดก็ตาม แบบคำร้องฉบับนี้จะเป็นโมฆะ และต้องยื่นแบบคำร้องของสำเร็จการศึกษาใหม่ ในภาคการศึกษาถัดไปที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา

สำหรับคำถามว่าให้ใครเซ็นชื่อนั้น ตอบว่าให้อาจารย์ที่ปรึกษาครับ นักศึกษาสามารถส่ง เป็น รายบุคคลหรือส่งรวมทั้งห้องก็ได้ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้