Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3904 : ยังไม่จ่ายค่าเทอมและค่าเทียบโอน
52132162005
เมื่อ : 21/11/2555 15:43:20
IP : 180.183.60.245
มีผู้เข้าชม 411 ครั้งแล้ว

ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมกับค่าเทียบโอนค่ะตั้งแต่ปี 2554 ไม่ทราบว่ายังไปทำเรื่องจ่ายค่าเทอมและค่าเทียบโอนได้อยู่มั้ยค่ะ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 23/11/2555 9:12:00
IP : 10.114.40.94

1 นักศึกษาทำคำร้องขอเทียบโอนหรือยังครับ ถ้ายังไม่ได้ยื่น จะต้องอยู่ในความเห็นชอบของคณะบดีของคณะที่นักศึกษาไปขอเทียบโอน นักศึกษาสามารอ่านขอมูลเรื่องระเบียบเพิ่มเติมได้จากหน้านี้ครับ http://regis.nsru.ac.th/know/

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้