Program By : มงคล แพทองคำ
 กลับหน้าคำถาม
ถามโดย คำถามที่ 3936 : อยากทราบว่าผมลงเรียนครบหรือยัง
53112632029
เมื่อ : 11/12/2555 15:17:43
IP : 223.206.87.165
มีผู้เข้าชม 530 ครั้งแล้ว

ผมเป็นนักศึกษาเรียนเที่ยบโอนการออกแบบ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก (เทียบโอน) ห้อง 1 : ศล.บ. 4 ปี
หน่วยกิตที่ผมลงไปตอนนี้คือ79หน่วย และหน่วยกิตที่ใช้เที่ยบโอนได้อีก57หน่วยรวมหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงไปคือ136หน่วยกิต อยากทราบว่าผมลงครบหรือยังครับ

ตอบโดย คำตอบที่ 1
thamanoonj
เมื่อ : 16/12/2555 16:06:00
IP : 10.114.40.89

จากการตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วครับ และงานทะเบียนนัดรับใบ ทรานสคริป และ ใบรับรองคุณวุฒิ ในวันที่ 6 มกราคม 2556 ครับ

คุยกับทะเบียน
คุณไม่ได้เป็นสมาชิก จะไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้